Copyright 2023 - Custom text here

Huisregels

Gewoon om er zeker van te zijn dat Koetstock voor iedereen leuk is en blijft, hebben we onderstaande huisregels opgesteld:

 • Wij kunnen je alleen toegang tot het festival verschaffen indien je in bezit bent van een geldig toegangsbewijs. Deze kunnen gekocht worden bij de voorverkoopadressen en bij de ingang van het festivalterrein.
 • Op verzoek van de (veiligheids)medewerkers dien je je te kunnen legitimeren. Heb je geen geldige legitimatie (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) en de beveiliging ziet hier reden toe, kan toegang tot het festival worden ontzegd.
 • Wij behouden ons het recht voor bezoekers toegang te weigeren indien je onder invloed bent van drugs en/of alcohol.
 • Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken! De organisatie is niet aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel mocht ontstaan.
 • Let op! De consumptiebonnen zijn alleen geldig tijdens deze editie van Koetstock.
 • Op het festival zijn enkel zwak alcoholische dranken verkrijgbaar. Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel dien je je te allen tijde te kunnen legitimeren. Er vindt controle plaats. Bij misbruik worden personen direct van het terrein verwijderd.
 • Wij hanteren geen minimum leeftijd. Het festival is toegankelijk voor alle leeftijden. Advies: in de avonduren kinderen jonger dan 16 jaar laten begeleiden door een ouder, voogd en/of andere meerderjarige.
 • Iedereen die het festival betreedt geeft stilzwijgend toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen waar hij/zij mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden. De opnamen zullen via www.koetstock.nl, aanverwante Koetstock-kanalen en mogelijk derde partijen openbaar gemaakt worden.
 • Drugs en wapens zijn verboden! Drugs en voorwerpen die gebruikt kunnen worden als wapens zullen in beslag worden genomen.
 • Het is verboden om commerciële activiteiten te verrichten op en rondom het festivalterrein.
 • Betreding van het festival geschiedt op eigen risico. De Koetstock organisatie, evenals de medewerkers/vrijwilligers die op het festival werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoekers van de locatie en/of het festival mochten ondervinden.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om iemand te allen tijde de toegang tot het festival te ontzeggen. Personen die zich op wat voor manier dan ook misdragen op en rondom het festivalterrein zullen onmiddellijk van het terrein verwijderd worden.
 • In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie en/of beveiliging over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven van onze huisregels kunnen wij je de toegang tot het festival weigeren of ontzeggen zonder restitutie van je entreebewijs. Mocht je de toegang ontzegd worden dien je het terrein per direct te verlaten.

 

f t m

Stage

Publiek

Publiek